Kącik przyrody jest częścią wspólnego gospodarstwa klasowego, w którym trzeba zarządzać i wciąż czuwać nad porządkiem, jaki ma w nim panować.

Korzyści wypływające z uprawy roślin ozdobnych w kącikach przyrody są wielostronne:


Rośliny mają znaczenie zdrowotne, gdyż przyczyniają się do oczyszczenia powietrza: rozkładając dwutlenek węgla, zatrzymują węgiel na budowę substancji organicznych, a do otoczenia oddają tlen niezbędny dla życia człowieka. Ponadto wydzielają sporą ilość wody (która warunkuje odpowiedni mikroklimat) oraz specjalne substancje bakteriobójcze . Rośliny obok funkcji profilaktycznych w zakresie zdrowia, mają także znaczenie terapeutyczne, co jest istotne dla psychiki współczesnych dzieci, bowiem wszelkie prace związane z uprawą roślin uspokajają je nerwowo.
Ozdobne rośliny doniczkowe mają przede wszystkim znaczenie dekoracyjne, estetyczny wygląd przedszkola wpływa na psychikę dzieci i pobudza je do podobnego upiększenia swych kącików w domu. Rośliny uprawiane stanowią materiał do ćwiczeń, obserwacji, doświadczeń. Kwiatowe rośliny w okresie od pojawienia się na nich pąków do wydania owoców są dla dzieci codziennym "kalejdoskopem" nowych zjawisk, o których chcą się czegoś dowiedzieć przez podpatrywanie i stawianie pytań nauczycielowi. Rośliny są czynnikiem wielorakich zadań kształcących, gdyż prace uprawowe i pielęgnacyjne z nimi związane kształtują opiekuńczy stosunek, przyczyniają się do kształtowania systematyczności i dokładności. Są one także środkiem kształcenia procesów poznawczych: spostrzeżeń, umiejętności obserwacji, porównywania, ustalania wniosków.
Praca dzieci przy uprawie roślin, zwłaszcza kwiatowych, zapewnia im wiele zadowolenia i radości. Dzięki swoistym cechom, rośliny pełnią wiele funkcji wychowawczych, przede wszystkim w zakresie wrażliwości i odczuć estetycznych.
Nie sposób pominąć faktu, że wiele roślin ozdobnych może stanowić doskonały pokarm dla hodowlanych zwierząt, np. trzykrotka może być podstawowym pożywieniem patyczaków.

Lecznice i odżywcze znaczenie roślin uprawianych w kąciku przyrody.

Jak wspomniano rośliny nie tylko zdobią pomieszczenia lecz pomagają także zachować dobre zdrowie ludziom. W pomieszczeniach z centralnym ogrzewaniem, szczególnie w nowych, zbudowanych ze ścisłego, szczelnego betonu, jest bardzo suche powietrze. Pomocne tu mogą być rośliny doniczkowe, a zwłaszcza wilgotnolubne, jak np. syprys (papirus), który wchłania i wyparowuje w ciągu dnia do 2 litrów wody. Opieka nad nim jest nieskomplikowana, z tego względu może być uprawiany w każdym kąciku przyrody.
Liczne rośliny wydzielają szczególne substancje - fitoncydy, które niszczą szkodliwe mikroorganizmy unoszące się w powietrzu pomieszczeń w których przebywa wiele osób. Jedną z takich roślin jest amarylis -roślina cebulkowa, która ma długie wąskie liście i pięknie kwitnie, rozmnaża się poprzez wyrastające cebulki (cebulki dzieci), a zatem jest doskonałym materiałem poznawczym.
Fitoncydalnymi roślinami są także szeroko rozpowszechnione: filodendron, cissus i begonia rex. Z roślin leczniczych duże znaczenie ma aloes, ponieważ jego sok zawiera liczne kwasy organiczne, substancje garbnikowe, olejki eteryczne, witaminę C i karoten, a ponadto w warunkach pokojowych neutralizuje działanie szkodliwych gazów. Można go także wykorzystywać przy leczeniu oparzeń (okłady ze zmiażdżonych liści). Znane są również lecznicze właściwości rozmarynu, który można uprawiać w doniczce. Fitoncydalne działanie wykazuje także pelargonia wielokwiatowa (pachnąca gerania). Zapachem geranium i rozmarynu leczy się choroby dróg oddechowych, nerwicę i bezsenność. Poza wymienionymi roślinami pełniącymi funkcje lecznicze, poznawcze i dekoracyjne możemy hodować rośliny które mają zastosowanie jako przyprawy kuchenne, posiadają bowiem własności smakowe i odżywcze.
Szczególnie należy je wykorzystywać we współczesnej diecie dla dzieci, zwłaszcza w okresie zimowym. Oto niektóre z ozdobnych roślin o wyżej wymienionych własnościach: ruta - posiada silny zapach, majeranek ogrodowy - posiada właściwości lecznicze i przyprawowe, bazylia - uprawiana jako roślina doniczkowa może być używana jako przyprawa kuchenna do dań rybnych i sałatek. Warto również wspomnieć
o uprawie pietruszki. W tym celu, wystarczy późną jesienią umieścić kilka roślin w doniczkach systematycznie podlewając. W ten sposób otrzymamy aromatyczną zieloną przyprawę do kanapek i zup.
Oprócz roślin, znaczenie zdrowotne i dekoracyjne mają bukiety złożone z kwiatów, liści, pędów drzew i ziół zbieranych na łąkach, polach, w lasach i ogrodach. Zatrzymują one kurz, a wiele z nich wydziela parę wodną oraz swoiste substancje mające wielorakie znaczenie. Np. podbiał wydziela związki antybakteryjne, olejki eteryczne, które są doskonałym środkiem profilaktycznym i leczniczym w nieżytach dróg oddechowych, grypy, kaszlu.
Przy wprowadzaniu wybranych roślin leczniczych do kącika przyrody dobrze byłoby, aby nauczyciel zapoznał dzieci, zwłaszcza miłośników roślin, z ich leczniczymi właściwościami. To zaciekawi ich i pomoże wykształcić przywiązanie do zielonych przyjaciół naszych mieszkań, ogrodów i zieleńców.

Jakich roślin nie należy hodować w kąciku przyrody?
Przede wszystkim tych, które przy pielęgnowaniu przez dzieci mogłyby okazać się źródłem ich uczuleń, podrażnień itp.
Primula (roślina doniczkowa) - wywołuje często wysypkę uczuleniową u dzieci a nawet dorosłych.
Oleander (roślina doniczkowa) - liście i kwiaty są trujące.
Poinsensja (roślina doniczkowa), kwitnie w grudniu, liście ma. sztywne, łodygę tworzą przykwiatki zebrane
w szkarłatną rozetę - zawiera sok trujący i drażniący, szkodliwy zwłaszcza dla oczu.
Kaktus z kolcami - ze względu na bezpieczeństwo i ewentualne nabycie urazu do roślin w ogóle, w razie ukłucia się.

Dobór roślin do kącika przyrody Dobór roślin do kącika przyrody powinien być uwarunkowany kilkoma kryteriami, a przede wszystkim:
1. psychologicznym - tj. stosunkiem emocjonalnym dzieci do roślin, ich preferencjami, a także poziomem umysłowym i wiekiem;
2. pedagogicznym - należy uwzględniać:
środowisko domowe i geograficzno - przyrodnicze oraz wymagania programowe (rośliny winny być różnorodne, nie tylko ozdobne, ale również dziko rosnące, zarówno lądowe jak i wodne); możliwości wykonania z nim: doświadczeń;
3. warunkami organizacyjno - hodowlanymi kącika przyrody,
4. biologiczno - morfologicznymi i fizjologicznymi właściwościami oraz wymaganiami życiowymi roślin, a przede wszystkim warunkami świetlno - cieplnymi;
5. walorami zdrowotnymi i użytecznością np. w karmieniu zwierząt.
Uwzględniając wymienione kryteria doboru roślin do kącika przyrody można orzec. że powinny to być:
ozdobne rośliny tzw. doniczkowe i niektóre gatunkowe;
wybrane rośliny warzywne;
niektóre gatunki roślin dziko rosnących, zwłaszcza te, których krewniacy występują jako rośliny hodowlane (uprawowe - domowe).
Tymczasem w przedszkolach znajduje się wiele roślin ozdobnych, wśród których można spotkać nieraz bardzo cenne i rzadkie gatunki, nie są one jednak należycie wykorzystywane dla celów dydaktycznych, wychowawczych i ewentualnie w hodowli .
Dobór ozdobnych roślin doniczkowych w przedszkolach jest na ogół przypadkowy, podobnie jak ich rozmieszczenie w sali i na korytarzach. Zdarza się bowiem, że rośliny wymagające stanowiska słonecznego, umieszczone są na półkach ściennych z dala od okna, natomiast na parapetach nasłonecznionych okien, stoją doniczki roślin cieniolubnych. Częste są przypadki zamierania roślin w skutek wadliwej pielęgnacji, np. obfitego podlewania roślin przechodzących okres spoczynku.
Znaczenie i pielęgnowanie roślin ciętych w pomieszczeniach przedszkola i kąciku przyrody. 
Znaczenie roślin ciętych w wychowaniu i kształceniu dzieci w młodszym wieku szkolnym. Stosunek człowieka do kwiatów jest dwojaki: praktyczny i idealny, uczuciowy. Stosunek uczuciowy łączący dorosłego i dziecko z "kwiatem" jest tak mocny i trwały, że śmiało można powiedzieć, iż kwiat stał się nierozerwalnym towarzyszem w życiu człowieka, symbolem wyrażającym jego uczucia - radości i smutku. Kwiaty i gałązki cięte, możemy wykorzystać do dekoracji pomieszczeń w szkole, obserwacji i doświadczeń w kąciku przyrody oraz jako tworzywo na zajęciach plastycznych oraz pracy - techniki. We wszystkich przypadkach należy przestrzegać podstawowych zasad w zakresie cięcia i pielęgnacji roślin ciętych.
Prowadzenie hodowli ma wielostronne walory, gdyż stwarza możliwość dokładniejszego poznania budowy i życia przynajmniej kilku wybranych roślin. Jest to nieodzowne przy kształtowaniu pojęć przyrodniczych. Wiedza oparta ca obserwacji żywego organizmu jest pełniejsza i trwalsza Na podstawie hodowli można wykazać pewne prawidłowości rozwoju organizmów, przystosowania do środowiska, wyjaśnić zjawiska zachodzące w przyrodzie i współzależność organizmów od tych zjawisk, co stwarza podstawy dc kształtowania naukowego poglądu na świat.
Pielęgnacja zróżnicowanych pod względem wymagań roślin doniczkowych, siew, pikowanie, przesadzanie oraz inne czynności związane z prowadzeniem kącika wskazują na przydatność w życiu wiadomości zdobytych w przedszkolu. Systematyczne prowadzenie hodowli wywiera wpływ na kształtowanie cech osobowości, takich jak: odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, spostrzegawczość. Prace hodowlane stwarzają okazję wychowawczego oddziaływania, wyrabiając odpowiedni stosunek do przyrody, kształtują uczucia estetyczne, uczą pracy zespołowej systematycznej samokontroli. Ogromne znaczenie wychowawcze ma także wyrabianie sprawności naukowych, co stwarza możliwości wykonywania prostych prac, zmusza do szukania sposobu rozwiązania problemów natury praktycznej i teoretycznej.
Działalność w ,,kąciku przyrody" powinna być związana z wychowaniem dzieci przez przyrodę, którego celem jest stworzenie odpowiednich warunków dla kształcenia więzi uczuciowej do przyrody, kraju ojczystego i czynnej postawy wobec jej ochrony.

Opracowała:
EWA PŁATEK